Tenthusets historie

Tenthuset historie strekker seg tilbake til 1876. I januar dette året besluttet de kristne i Sandviken at de ville bygge et forsamlingslokale. Hjemmene var blitt for små til å holde møter. Nå trengte de et hus som kunne romme alle, også når datidens kjente predikanter som Lars Oftedal og Jakob Traasdahl kom på besøk. Lars Oftedal skal være den predikanten som ga fart til planenene om bygging. Ifølge et hefte om Sandviken Indremisjon var det imidlertid også dyktige kvinner som stod bak. En av dem var Frøken M. Berg som senere ble bestyrerinne ved barnehjemmet i Sandviken. En annen var fru Karen Larsen. Begge var ledere i en stor kvinneforening i Sandviken.

Etter at beslutningen om å bygge var tatt, gikk alt svært fort. I løpet av noen uker ble nødvendige penger samlet inn og arbeidet ble satt i gang. Allerede søndag 30. juni 1876 stod huset ferdig og ble vigslet av Jakob Traasdahl.

I historiebøkene heter det at huset ble reist av ”almuen” og for almuen. I 60-årsskriftet om huset står det at det er ”kristne venner i Sandviken som eier det”.

Huset har i årenes løp tjent mange ulike forhold. Fra 1893 ble det brukt som gymsal for skolen i Sandviken. Etter den store brannen i Bergen i 1916 fungerte huset i fire år som hjem for mange av de husløse.

–  Huset har vært til nytte både for kirken og skolen og det vitner om det nære samarbeidet som har vært mellom bedehus, kirke og skole i Sandviken. Bedehuset har også ”bevist at det ikke bare ville tjene i evangeliets forkynnelse, men også livet slik det stundom møter oss med sine krav om hjelp. Det er igjen i pakt med selve Ordet og med kristendommens ånd og vesen. Den omfatter hele menneskelivet,” heter det i boken om Sandviken Indremisjon som ble utgitt i 1965.

Sandviken bedehus ble et åndelig hjem for Marie Monsen (bildet), en av Norges mest kjente misjonærer gjennom tidene. Hun arbeidet i Kina fra 1901 til 1932. Huset var også et åndelig hjem for Monrad Ulveseter som i 1952 reiste til tjeneste for Tibetmisjonen i India. Han ble senere en skattet predikant og inspirator i Tibetmisjonen.

I 2003 ble Sandviken bedehus overtatt av Tent AS som utruster og sender kristne forretningsfolk, fagarbeidere og studenter til andre land. Tent totalrenoverte huset i perioden fra 2003 til 2006 og ga det navnet ”Tenthuset”. Husets historiske preg ble ivaretatt, selv om inventaret ble fornyet. I dag fremstår huset som et historisk bygg som likevel tilfredsstiller alle dagens krav når det gjelder lys, utstyr og ventilasjon for kursholdere og de som ønsker å arrangere selskap. Huset passer godt for arrangement med alt fra noen få og opp til cirka 70 deltakere. 

Tent har i dag kontorer i overetasjen i huset. Underetasjen leies ut til Gullfjell Consulting. Møtesalen leies ut til bedrifter som ønsker å holde kurs og til privatpersoner som vil arrangere selskap eller andre sammenkomster. Tent bruker også møtesalen til egen kursvirksomhet.

Klikk her dersom du ønsker å leie Tenthuset.